Klimwaarde

WTR-formule

De klimwaarde kan worden bepaald door het hoogteverschil te vermenigvuldigen met de som van het gemiddelde stijgingspercentage en de gemiddelde stijging van de steilste helft van de hoogtemeters. Aan de formule is een correctiefactor toegevoegd, gebaseerd op de verhouding tussen significante stroken en alle klimmende stroken. Bij de meeste hellingen wordt 80 % van de klimwaarde bepaald door het hoogteverschil en de lengte en 20 % door de verdeling van het hoogteverschil.

WTR-units
Omschrijving Notatie Formule
Hoogteverschil H WTR, WTR’
Lengte totaal L WTR, WTR’
Lengte klim Lklim WTR
Lengte eenplus Leen WTR
Lengte tophelft Ltop WTR
WTR’-formule

Bij onbekende stijgingspercentages kun je de klimwaarde schatten aan de hand van hoogteverschil en lengte. Hiervoor neem je het product van 220 en het hoogteverschil in het kwadraat en deelt dit door de lengte. Hoewel de geschatte klimwaarde geen rekening houdt met de verdeling van het hoogteverschil, kan deze de klimwaarde van 95 % van de klimmen bij Nijmegen correct schatten, met een afwijking van +/- 10 %. Bij de routes werkt de WTR’-formule niet door de vlakke tussendelen.

WTR = 0,8 * (100 * H² / L * (1 + Leen / Lklim) + 50 * H² / Ltop / (1 + Leen / Lklim))
WTR’ = 220 * H² / L
Advertenties