Categorieën
Tags

De 7 heuvels van de Zevenheuvelenloop

Duchateau, R.J., De zeven heuvels van Nijmegen en Groesbeek (2020).

Versie 12 februari 2020.

– 9 –

Zevenheuvelenloop (fig.5)

Net als de weg lijkt ook de Zevenheuvelenloop meer heuvels te beloven dan er zijn. Vijf duidelijke hoogten leiden echter de aandacht af van de Kenterberg, Hogeklef, Kwakkenberg en Huiselenberg, die lastiger op het parcours te vinden zijn.89 Verder ligt tussen de Kenterberg en Ketelberg een wegdam en zijn twee Langenbergen via een wegophoging versmolten, waardoor deze opgang inderdaad zo lang is.

Hoogteprofiel Zevenheuvelenloop

1 Oeselenberg, 2 Langenberg, 3 Hogeklef, 4 Vlierenberg, 5 Engelenberg, 6 Brantberg, 7 Kwakkenberg.
x1 Kenterberg, x2 Huiselenberg, v1 Ketelberg en v2 Lage Langenberg.90 91 92

Mentale presentatie

De stad Kleve is gebouwd op drie bergen of veel meer heuvelen.93 Prima oplossing. Een landmeter kwalificeerde de Meerwijken als bijzonder heuvelig.94 De Hogeklef en Kenterberg passen het best bij de eerste vijf. De Kenterberg mist steilheid en de knik naar de streep op de Huiselenberg mist hoogteverschil.95 De getallen vijf, zeven of negen zijn echter allemaal goed, want het is de mens die zaken gestalte geeft.96 97 98

– 9 –

89 Stegman, K., Loop als Shani Davis, niet als Gianni Romme, in de Gelderlander extra van 9 november (2013), p 7.
90 1} Oeselenberg, 2} Langenberg, 4} Vlierenberg, 5} Engelenberg & 7} Kwakkenberg: Montenberg, D.G., Wandelkaart van de omstreken der stad Nijmegen (1898). 3} Hogeklef: Amortisatiesyndicaat – Administratie der Domeinen, No XXI, Catalogus … (1824), p 148. 6} Brantberg: Geelkercken, N. van, De Hooge of Brantbergen in het Nederrijkswald … Lambert Jansen (1645).
91 x1} Kenterberg: Hottinger, J.H., Gedeelte van het Ryk van Nymegen, in Hottinger-Atlas (1773-1787). x2} Huiselenberg: Schevichaven, H.D.J. van, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel I (1898-1904), p 251. v1} Ketelberg: Tranchot & Von Müffling, Kartenaufnahme der Rheinlande, 1 Nijmegen Nord – 3 Nijmegen Süd (1803-1820). v2} Hoge & Lage Langenberg: Kuyk Jzn., W., Kaart van de gemeente van Groesbeek … Gelderland (1820).
92 Hogeklef Kleine Boksheuvel: Amortisatiesyndicaat … , No XXI, Catalogus … (1824), p 143. Brantberg Meerberg: ≈≈N.N., Bestemmingsplan Stuwwal en beschermd dorpsgezicht Ubbergen, Gemeente Ubbergen (2013), p 12.
93 Büsching, A.F., Erdbeschreibung, Sechster Theil, der den Westphälischen und … (1790), p 42.
94 Witteroos, T., Het Nederrijkswald en omliggende plaatsen (1570), Register nr. 7: An den Vaelen baert.
95 Piket, J.J.C., Rennen door Het Geldersch Lustoord, op website Zevenheuvelenloop (2015), fig. 1 Nijmegen op de spoelzandvlakte aan de buitenzijde van de stuwwal.
96 Geenen, G., Zeven klinkt gewoon mooier, in de Gelderlander extra van 9 november (2013), p 3.
97 Rooij, J. de, Dubbel meervoud I, in Taal en Tongval, jaargang 26 (1974), p 46.
98 Miller, G.A., The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information, in Psychological Review 63 (1956), 81–97.