Klimprestatie

Stravolta

De gerealiseerde gemiddelde snelheid op een beklimming kan worden omgezet naar een gestandaardiseerde klimprestatie. Dit doe je door de overwonnen rolweerstand, luchtweerstand en hellingbelasting bij elkaar op te tellen. De eerst- en laatstgenoemde nemen lineair toe, terwijl de tweede exponentieel stijgt. De maximale klimprestatie lijkt normaal verdeeld met een grote groep in het midden en een afnemende bezetting op de flanken. De rekenwaarden gaan over getrainde sporters.

STV = 1,11 * km/u + 0,0045 * (km/u)³ + 7,25 * km/u * H² / L
Kliffrich

De klipfactor van een beklimming hangt, naast klimcapaciteit, af van de gebezigde klimprestatie. Hoe lager die klimprestatie, des te selectiever de helling. Dit komt omdat het aandeel van de luchtweerstand in de klimprestatie zeer snel afneemt met de snelheid en daarmee ook het voordeel van het uit de wind zitten. De klipfactor bereken je door 7,25 maal de snelheid in kilometer per uur te vermenigvuldigen met de hoogte in het kwadraat gedeeld door de lengte, en dit te delen door de klimprestatie.

KLF = (7,25 * km/u * H² / L) / STV)

Back to top of page