Hoogmakerij

Streekreactor

Klimringen zeggen enkel iets over de hoeveelheid hoogtemeters binnen een bepaalde afstand en houden, als eerste opbergfase, geen rekening met steilheid. Stap twee is het opbergen van heuvelkernasfalt in een streekreactor, zodat een geheel groter dan de som der delen ontstaat. Hoogmakerij Klim bij Nijmegen heeft als doelstelling het maximaliseren en instandhouden van een heuvelkettingreactie met landelijke uitstraling.

Kerntaken
Opbergcode Handeling Resultaat
1.1 Opzetten Opzetten hoogtemeters Kaart en database
1.2 Opwerken Verbinden klimmen GPS fietsroute
2.1 Opnemen Fotograferen klimmen Beeldmateriaal
2.2 Opschrijven Beschrijven klimmen Naam en beschrijving
Kettingreactie

De twee belangrijkste kerntaken van een hoogmakerij zijn het opzetten van alle relevante hoogtemeters tot klimmen (1.1 Opzetten) en het verbinden van de klimmen in fietsroutes (1.2 Opwerken). Daarna volgen het fotograferen (2.1 Opnemen) en het achterhalen van de naam en geschiedenis van de beklimmingen, zodat een herkenbare beschrijving kan worden toegevoegd (2.2 Opschrijven). Anders blijven het cijfers.

Opwerken
Techniek Opwerkcode Handeling
Inschakelen OWT1

Kiezen juiste klimmen

Voltanken OWT2 Toevoegen steile stroken
Aftappen OWT3 Uitsluiten zwakke stroken
Kortsluiten OWT4 Optimaal verbinden
Klimfusie

Verbinden in routes (2.1 Opwerken) begint met het inschakelen (OWT1) van de juiste klimmen. Voltanken (OWT2) doe je door sterk hellende hectometers te selecteren, waarna je de zwakker hellende hoogtemeters aftapt (OWT3), zodat de geselecteerde hoogtemeters zo goed mogelijk worden kortgesloten (OWT4). Met de juiste formules kun je in klimmen opgezette hoogtemeters fuseren tot opbergketens, die het niveau van klimringen overstijgen.

Back to top of page