Klimmen

Klimmen meten

Om de klimwaarde van stijgend asfalt te achterhalen vinden metingen van de hoogte plaats, met intervallen van honderd meter. Op basis van deze eerste meting worden de stijgingspercentages van het steilste deel maximaal uitgemeten. De verdere meetpunten volgen om de honderd meter de steilst vastgelegde stroken. Een preciezere afbakening van de helling gebeurt met de WTR-formule, waarbij het verschil tussen de geschatte en de werkelijke klimwaarde niet groter mag zijn dan 10%.

Klimdeling
Schijf WTR Aantal
A-rood 650 – 1300 8
B-oranje 325 – 650 15
C-geel 200 – 325 22
D-groen 100 – 200 35
E-grijs 50 – 100 35
Klimmen indelen

Daar het oprukkende landijs geen bordjes maar zwerfstenen heeft achtergelaten, zijn de toponiemen verzameld uit digitale weergaven van soms eeuwenoude bronnen. Een beklimming krijgt de naam van de heuveltop waar deze uiteindelijk heen voert. Om de hellingen op de Nijmeegse stuwwal te waarderen, is gekozen deze naar zwaarte in te delen in schijven, met de frequentieverhouding A:B:C:D = 1:2:3:4 als leidraad. E-grijs klimmen zijn in deze verhouding niet meegenomen.

Advertenties