Sturen bij de buren

Mooiland

De Moylander en Uedemer stuwwallen zijn minder hoog, breed en bebost als de stuwwal van Nijmegen, maar hebben beide voldoende body voor een Obering. Naar men zegt ligt op de Gocher Heide nog de ongelaagde stuwwal van Louisendorf. De duidelijk zichtbare laagte tussen deze en de stuwwal van Moyland is gevormd door verzameld smeltwater. Van de binnenkant is de Uedemer stuwwal veel minder herkenbaar, behalve bij Kalkar en vooral Uedem, op de hoekpunten. Aan de overkant van het Uedemerbruch begint de Sonsbecker Schweiz.

Obering
Klimring Hoogte (m) Afstand (km)
Moyland 220 28
Uedem 230 29
Totaal 450 57
Gochness

Het plateau van de Gocher Heide zet zich ten oosten van Goch onverminderd voort richting Uedem, waar de stuwwal oprijst. De glooiingen en de steilwand bij de Niers leveren een vergelijkbaar rendement met de Niedering Pfalzdorf. Voor zover bekend is er, behalve de ijswig, geen onderscheid te maken tussen beide onderdelen. Ook de overgang naar de Niersbedding is op gelijke wijze bebost. Waar de Niedering Pfalzdorf gebruik kan maken van het hoger oplopende terrein van de Nijmeegse stuwwal, biedt de Niedering Goch weer meer klimmogelijkheden tegen de steilrand.

Niedering
Klimring Hoogte (m) Afstand (km)
Goch 190 35
Totaal 190 35
Advertenties