Montafoney

Ghelders Reineken

Zo’n opening van de Gelderse Poort is natuurlijk hartstikke mooi, maar kan ie ook weer dicht? De heuvels van het Montferland, Veluwe en Rijk van Nijmegen waren in theorie ooit met elkaar verbonden, of was het toch de Utrechtse Heuvelrug? Dat het laaggelegen land ertussen niet vrij is van hoogteverschillen kun je aan de gemiddelde stijging van de Polderingen afleiden. Deze kun je dus prima gebruiken in een klimroute die hoogten verbindt. Het antwoord is dus ja. A ridge too far, or to(o) close? Marketing van je achtergarden om ons heerlijk Ghelders Rijneken.

Ridge2close
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Opgelder 2050 185
Bovenbant 550 99
Overburger 510 96
Totaal 3110 380
Montverwant

De Brabantse Poort, gevormd door de rivieren Raam en Maas, kan dicht via de Horst van Mill, de sandr van de Hatertse Heide en de rivierduinen van de Hatertse Vennen. Daartussen dient ook het Maas-Waalkanaal geslecht te worden. Klimmen in Limburg kan ook zonder terassen van de Maas. De westwand van de Limburgse poort wordt gevormd door de Maasduinen en het Plateau van Wemb, het noordelijkste hoogterras links van de Rijn. Aan de overzijde van de Niers ligt de Gocher Heide, waarvan men niet weet of dit nu een hoogterras van de Rijn betreft, een ongelaagde stuwwal, of een sandr.

Mont2marry
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Mokertour 1060 100
Faalsemijl 1010 117
Mollenhut 500 73
Pfalzplat 500 91
Totaal 3080 381
Dievels Alt

Een meer voor de hand liggende benadering, dan het oversteken van een riviervlakte, is het koppelen van de aaneenliggende hoogten tussen de rivieren. De stuwwallen zitten ook hier echter niet direct aan elkaar, maar worden gescheiden door sandrs, zwak hellende terrassen van weinig reliëfrijk zand, gevormd door afglijdend en sedimenterend water. Een soort van Nederland in het klein. De afdekkende klei, löss, komt niet van het water, maar van de wind. Deze vreemde pariteit leidt tot een duivels dilemma. Het gras bij de buren lijkt altijd groener, maar zo zijn we niet getrouwd, of in het echt verbonden.

Back to top of page