Stuwallonia

Omdraaien en inkeren

De stuwwallen van Hilversum, Utrecht, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Xanten en Krefeld leveren een Aconcagua aan hoogtemeters. Die berg is er dus al, geschapen door het landijs en bijgeschaafd door de rivieren Maas, Niers, Rijn, IJssel en Vecht. Dat je in Nederland niet kunt klimmen lijkt dus eerder een plat excuus voor een vlakke route, dan een onoverkomelijke barrière. De combinatie van bochten en hellingen dwingt daarnaast tot extra inspanning.

Linkerreinst
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Waalsebijl 1310 116
Faalsebijl 1010 117
Boonenhard 960 117
Totaal 3280 350
Nederrijns massief

Deze routes door het Nederrijns massief liggen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en het Duitse Nordrhein-Westfalen. Verder zijn stuwwallen te vinden in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, evenals in het noordelijkste puntje van Limburg. De Flevopolder niet meegeteld, moeten alleen Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland het in Nederland zonder stellen. Toch kun je daar via de natuurlijke Opbergunits 1.1 Terras (Brabantse wal), 1.2 Horst (Peel), 3.1 Zandrug (strandwallen) en 3.2 Duin (duinen) de nodige hoogtemeters maken.

Rechterreinst
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Gooisebijl 770 107
Zeistsebijl 930 114
Ederieprijs 1300 111
Geldseprijs 740 105
Totaal 3740 437
Klimmaaterkenning

Wil je desondanks hogerop dan kun je het Rijnlands Leisteenplateau met als hoogste punt de Großer Feldberg (+880m) bezoeken. De noordwestpunt van het linkerdeel is de Kollenberg (+90m) in Sittard, op een uitloper van de Ardennen. Aan de rechterzijde van de Rijn vormt de Kaiserberg (+75m) in Duisburg de meest noordwestelijkste uitloper van het Sauerland. Tussen het linker- en het rechterdeel van het Rijnlands Leisteenplateau ligt de Beneden Rijnslenk. De afstand naar beide uitlopers vanaf het nulpunt op de Dam is met 170 km gelijk.

Back to top of page

Montafoney

Ghelders Reineken

Zo’n opening van de Gelderse Poort is natuurlijk hartstikke mooi, maar kan ie ook weer dicht? De heuvels van het Montferland, Veluwe en Rijk van Nijmegen waren in theorie ooit met elkaar verbonden, of was het toch de Utrechtse Heuvelrug? Dat het laaggelegen land ertussen niet vrij is van hoogteverschillen kun je aan de gemiddelde stijging van de Polderingen afleiden. Deze kun je dus prima gebruiken in een klimroute die hoogten verbindt. Het antwoord is dus ja. A ridge too far, or to(o) close? Marketing van je achtergarden om ons heerlijk Ghelders Rijneken.

Ridge2close
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Opgelder 2050 185
Bovenbant 550 99
Overburger 510 96
Totaal 3110 380
Montverwant

De Brabantse Poort, gevormd door de rivieren Raam en Maas, kan dicht via de Horst van Mill, de sandr van de Hatertse Heide en de rivierduinen van de Hatertse Vennen. Daartussen dient ook het Maas-Waalkanaal geslecht te worden. Klimmen in Limburg kan ook zonder terassen van de Maas. De westwand van de Limburgse poort wordt gevormd door de Maasduinen en het Plateau van Wemb, het noordelijkste hoogterras links van de Rijn. Aan de overzijde van de Niers ligt de Gocher Heide, waarvan men niet weet of dit nu een hoogterras van de Rijn betreft, een ongelaagde stuwwal, of een sandr.

Mont2marry
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Mokertour 1060 100
Faalsemijl 1010 117
Mollenhut 500 73
Pfalzplat 500 91
Totaal 3080 381
Dievels Alt

Een meer voor de hand liggende benadering, dan het oversteken van een riviervlakte, is het koppelen van de aaneenliggende hoogten tussen de rivieren. De stuwwallen zitten ook hier echter niet direct aan elkaar, maar worden gescheiden door sandrs, zwak hellende terrassen van weinig reliëfrijk zand, gevormd door afglijdend en sedimenterend water. Een soort van Nederland in het klein. De afdekkende klei, löss, komt niet van het water, maar van de wind. Deze vreemde pariteit leidt tot een duivels dilemma. Het gras bij de buren lijkt altijd groener, maar zo zijn we niet getrouwd, of in het echt verbonden.

Back to top of page

Vooralberg

Alpe du Hexe

Als je in de polder een klimring kunt aanleggen om een heuvel te maken, kun je in de heuvels een berg realiseren. Met een effectiever gebruik van nabije hoogteverschillen kunnen jaarlijks miljoenen autokilometers, enkel om bergop te fietsen, worden voorkomen. Om zo’n verre Alp na te bootsen heb je wel een helling en een afdaling nodig die allebei voldoende steil zijn.

Klimstroom
Traject ALP HVT
Alpe d’Huez 441 552
Alpe du Hexe 312 437
Ratio 0,71 0,79
Ho ho Zeven

Meerdere keren is geprobeerd de Gelderse heuvels van Berg en Dal te profileren als volwaardig alternatief voor Zuid-Limburg, maar deze koersen eindigden in een sprintersbal. De storende factor blijkt de beroemde Zevenheuvelenweg, waarvan de selectiviteit relatief laag is. Klimmen worden effectiever als hindernis, door ze niet te kort na een afdaling of niet te lang na een bocht te leggen, zoals de U-bocht voor de Cauberg in Valkenburg. Het voordeel van rijden in een peloton wordt nu een nadeel door het harmonica-effect.

Klimstroom
Traject ALP HVT
WK Valkenburg 52 133
Ho ho Zeven 108 197
Ratio 2,08 1,48
Holle straten

De hoge steile opgangen bij Nijmegen zijn ongetwijfeld de zwaarste stuwwalhellingen van de Benelux. Een reisje langs de Rijn meer dan waard. Vanuit de Randstad liggen de heuvels van Vlaanderen en Zuid-Limburg minstens dubbel zo ver. Daarbij komt dat in het laatst genoemde gebied slechts twee hellingen beduidend zwaarder zijn dan de beklimmingen over de Oude en de Nieuwe Holleweg. Beter een goede muur, dan een verre tiend.

Back to top of page

Oost en Rijk

Uitstraling in het Oostblok

Aangezien de Noord-Europese Laagvlakte wordt gekenmerkt door laagdrempelige stuwwallen, legt een fietsformule voor exploitatie van bergketens het af. Met het krampachtig opstapelen van hoogtemeters blijf je hier aan het kortste eind trekken en het rendement blijft beperkt. Het effect van efficiënt lokaal opwerken blijkt uit de electrabel. Hoewel de meeste recente route bijna 40 % korter is en 25 % minder hoogtemeters heeft, stijgt de klimwaarde (WTR) met 15 %, terwijl de klimkracht (UFL) gelijk blijft. Gezien de reacties in het milieu heeft kernachtig trainen niet altijd een goede uitstraling in verband met de halfwaardetijd.

Electrabel
Traject ALP HVT
Oostblok ’12 41 82
Oostblok ’14 56 122
Oostblok ’16 81 184
Ratio 1,98 2,24
Meltdown in de stadskern

De route Oostblok ’12 bestaat nog uit drie heuvelkernen, geïsoleerd door twee plateaus (Hunerberg en Kwakkenberg). Na het doorontwikkelen met de beschreven opwerktechnieken (OWT 1-4), is de klimsterkte (ALP) met 100 % gestegen en de klimspanning (HVT) met 125 %. Een heuvelkern is afgestoten, terwijl de andere twee zijn versmolten. Het overbruggen van de relatief vlakke delen is gedaan door het opvoeren van de klimspanning. Deze systematische benadering is mede mogelijk gemaakt door de aanwezige straatlantaarns op alle hellingen. Van collectieve lastenverzwaring naar persoonlijke straatverlichting.

Back to top of page

Volverde

Inversie

Volverde is een generieke intervaltraining die gebruik maakt van hoogteverschillen die in heel Nederland voorkomen. Denk hierbij aan bruggen, viaducten, tunnels, zandruggen, duinen en waterkeringen. In de Zuidplaspolder kun je onder NAP gewoon een Volverde-training doen. Klimmen naar de zeespiegel is in dat deel van Holland het hoogst haalbare, maar omdat de bodem tot zeven meter lager ligt, zijn ook daar stroken van 3-4-5 % te vinden.

Trammelant

De effectiviteit van de training is in 2017 uitvoerig getest op de hoogte bij Nijmegen, Opberg categorie 2.1 Stuwwal, met straatlicht en geschikt geacht om uitgerold te worden over andere hoogtes in Nederland, bijvoorbeeld een strandwal, Opberg categorie 3.1 Zandrug, waarbij het hoogteverschil ontstaan is doordat veen rondom is afgegraven, drooggelegd en ingeklonken. Een transitie van hoog en droog naar intrinsiek nat en omgekeerd plat.

Trendbreuk

Trainen op klimkracht vindt traditioneel plaats in de heuvels op de steilste stroken, maar ook daar duurt steilheid het kortst. Je kunt het effect van klimkracht langer in je voordeel gebruiken door minder steile klimmen te selecteren en die op het buitenblad af te werken. De natuurlijke ondergrens aan de cadans werkt sturend, omdat de efficiëntie daaronder grondig afneemt en vice versa. Steile of hoge heuvels zijn handig, maar niet noodzakelijk.

Staanplaat

Staand op de grote plaat met de handen in de beugels is minder efficiënt dan zittend op het kleine blad met de handen op het stuur, maar wel effectiever. Door frequente blootstelling aan verzuring, zal deze minder snel optreden en sneller wegtrekken. De training werkt het best met veel hellingen met weinig hoogtemeters, zodat het aantal intervallen groter wordt, terwijl je niet in de weerstand geraakt. Het moet geen worstelen en bovenkomen worden.

Opberghoek

13 hm – 1,9 km – 9 VLV
Opberghoek

Een voorbeeld van een Volverde-training in Bergschenhoek, Zuid-Holland. De omloop is 1,9 kilometer lang en kent drie oplopende stroken: tweemaal 4 % en eenmaal 5 %. Dit is goed voor 9 VLV per ronde. Doe je de route acht keer, dan verzamel je 72 VLV in 15 kilometer. Doe je dit zes dagen per week, dan bedraagt de opgetelde krachtspanning in dit schema 450 VLV, gelijk aan 150 stroken van 5 %, staand op de pedalen, met slechts vier uur training.

Denivellering

Het samenpersen van zo veel mogelijk significante hoogtemeters in een optimale rondgang, heeft midden in de vlakte een kleine klimring gecreëerd, die met een stijging van 0,68 % valt in de categorie Niedering. Opwerktechnieken zijn hier geen luxe, maar een voorwaarde, anders is er überhaupt niks. Hierdoor vallen inschakelen (OWT1) en voltanken (OWT2) samen, gevolgd door kortsluiten (OWT4). Aftappen (OWT3) van laaggeladen hoogtemeters is niet nodig.

Back to top of page

Ullridge

Platslaan

Bij het ontbreken van natuurlijk hoger gelegen gronden, die van meerdere kanten benaderbaar zijn, omdat juist daar de nederzettingen en wegen liggen, kun je alsnog klimmen met behulp van een Uflacht. Dit werkt voor grote delen van Nederland onder de basisassumptie dat als het land plat is, er een dijk ligt, en als er geen dijk ligt, het land onder water staat. Benodigd zijn een aantal dijkopgangen met een tussenafstand van minder dan een kilometer.

Kinderalp

Met de steilheid van de dijken is niets mis, ze missen alleen de hoogtemeters en zijn in de regel slechts van een kant benaderbaar, omdat aan de andere zijde de uiterwaard ligt. Dit laatste kun je oplossen door na een aantal opgangen de route terug te laten draaien, waardoor een achtje ontstaat. Hiermee sluit je de schaars aanwezige volgetankte hoogtemeters zo goed mogelijk kort. Je ervaart zo misschien niet de continuïteit, wel de steilheid van een alp.

Opzadelen

In plaats van het gebruikelijke opsprinten, kun je ervoor kiezen te trainen op vermogen leveren vanuit het zadel. Hiervoor schakel je al in de aanloop naar het kleine blad en en trap je door tot boven, waar je de onvermijdelijke bocht neemt en op het kleine blad snelheid maakt, voordat je overschakelt naar de grote plaat tot de volgende afdaling. In tegenstelling tot Volverde-training is Ullridge-training niet getest op de Nijmeegse stuwwal, dus kom van dat dak af.

Opweurt

Het dijkdorp Weurt onder de rook van Nijmegen kent op korte afstand een aantal steile wegen tegen de dijk, waarvan de steilste piekt op 13 %. Daarvoor hoef je dus niet naar Nijmegen. In een route van bijna 9 kilometer kun je een klimkracht van 14 UFL overwinnen in het polderland van Maas en Waal. Bereken je de klimkracht per kilometer (161 ULL), dan blijkt deze gelijk aan die van de klimroutes op een stuwwal. Opbergen kan dus werkelijk overal.

opweurt

39 hm – 8,7 km – 161 ull

Back to top of page

Negen millimeters

Terreintred

Tektonisch wielrennen kan niet alleen in Zuid-Limburg, maar tot op zekere hoogte ook in Noord-Brabant. De Peelhorst wordt in het westen begrensd door de Centrale Slenk en in het oosten door de Venloslenk. Bij beide overgangen treedt een terreintrede in het landschap op. Evenwijdig aan de Gravebreuk is door de Maas een terrasrand van pakweg tien meter hoog uitgeschuurd in de Horst van Mill. Kwestie van een ongelijke tred.

Opperbest

Door dit hoogteverschil goed kort te sluiten ontstaat een kleine klimring van 1,3 kilometer, de lengte van een criteriumparcours. Als men deze ronde 57 maal aflegt in een wedstrijd van 75 kilometer, wordt een hoogteverschil van 500 meter overwonnen. De gemiddelde stijging van 0,68 % komt overeen met die van een forse Niedering. In theorie is het dus opperbest mogelijk om klimcriteriums te organiseren in het Brabantse landschap.

Hoogstraat

De start / finish van dit terrascriterium ligt voor de Sint-Willibrordeskerk op de Burgemeester Verstraatenlaan. Na de start gaat het rechtsaf over de Kerkstraat, rechtsaf naar de Hoogstraat en rechtdoor over de Beerseweg naar beneden. In de vlakte sla je viermaal rechts af naar de Groenedijk, Looijerijweg, Brandsestraat en Pastoor Maasstraat, waar ter hoogte van de bocht naar links de onvermijdelijke opgang naar de streep aanvangt.

9 millimeters

9 hm – 1,3 km

Back to top of page