Routes bij Nijmegen

Witteroos

Mokerkoning

Slag op de Okerheide, een veertigtal klimmen uit het Rijk Van Nijmegen en het Land van Kleve. Fietsroute met 1000+ hoogtemeters door de beboste heuvelzone tussen de beide grenssteden. In 2011 ontworpen als Okerkoning 12000 met gesommeerde WTR-waarde. Hoewel de Brandenberg, Geldenberg en Mookerberg zijn gesneuveld, is de route zonder deze drie B-oranje klimmen toch meer dan WTR-neutraal doorontwikkeld. Mokerkoning heeft door de hoogtemeters en intensiteit een grote klimwaarde, maar vereist enige navigatieskills.

Mokerkoning

1190 hm – 103,4 km – 5710 wtr

Waalsebijl

Oei, een muur van water. Je kas leegrijden uit de Betuwe vanuit Nijmegen-Lent. Rhenish Flanders komt nu met extra klimkracht over de Waalbrug. De ongecontroleerde grijze massa steekt de machtige Mokerkoning naar de kroon, maar zijn C-kere middenkader redt de meubelen. Deze opwaardering van de onderklasse in Havanna aan de Waal toont de essentiële bijdrage die E-grijs klimmen kunnen leveren aan het stelsel. Vals plat of groezelig vlak blijft vaak onbegrepen door gesoigneerde Punchinello’s, maar E-s are good.

Waalsebijl

1308 hm – 116,4 km – 5550 wtr

Woutmeester

Dat de gerealiseerde klimsterkte bij Nijmegen met 50-65 Alpere doorgaans de helft hoger ligt dan gebruikelijk in Midden-Nederland komt niet zozeer door het aantal hoogtemeters, maar door steilere hellingdelen en een optimale afstand tussen de hellingen. Zoals de naam reeds aangeeft, voert de route Woutmeester voornamelijk door bossen, akkers en velden. De sectoren Oost en Zuidoost worden niet aangedaan. De Kartenspieler Weg door het Reichswald is uiteraard opgenomen.

Woutmeester

911 hm – 75,8 km – 4286 wtr

Mokertour

De vijf versies van de Mokertour (50, 75, 100, 125 en 150 km) creëren een balans tussen klimkracht en navigatie in het Rijk van Nijmegen en het Kleverland. De kernroute van 50 km rond Berg en Dal en Groesbeek bestrijkt de meeste hoogtemeters. De eerste uitbreiding covert het Reichswald rond Kranenburg, gevolgd door 25 km door de heuvels van Kleve. Nog verder kun je over de hoogvlakte van Pfalzdorf en de ijswig van Bedburg. De bruggen bij Nijmegen en de Hatertse Vennen maken een klimronde van 150 km mogelijk.

Mokertour

1057 hm – 100,3 km – 4268 wtr

Avondrood

Maximaal klimmen en dalen op Nederlands zuidelijkste stuwwal, de heuvels van het Rijk van Nijmegen. Klim bij Nijmegen Avondrood heeft een lengte van 55 km en kent 650 hoogtemeters verdeeld over 21 beklimmingen. Voor ongetrainde fietsers is deze route niet de beste keuze, omdat de hersteltijd tussen de hellingen met opzet miniem is. De gedistilleerde klimsterkte ligt de helft hoger dan bij de meer natuurlijke routes zoals Klim bij Nijmegen Toerist. De kloofkracht bedraagt het twee- tot driedubbele.

Avondrood

725 hm – 53,8 km – 3749 wtr

Gironimo

Vanaf het jaar 2016 behoort Gelderland niet meer tot de laatste drie Nederlandse provincies zonder Big Start. De Giro 2016 ving aan met een tijdrit in Apeldoorn en denderde in de 2e etappe van Arnhem naar Nijmegen en een dag later weer terug. Op de Van Randwijckweg in Berg en Dal waren de eerste 3-2-1 punten voor de blauwe bergtrui (GPM) te verdienen. Naast deze beklimming van de 4e categorie en de tussensprint (TV) op de Zevenheuvelenweg, zijn ook de andere heuvels van de passage opgenomen in een 75K route.

Gironimo

801 hm – 75,6 km – 3501 wtr

Toerist

Eenvoudig te volgen rondrit door de heuvels van het Rijk van Nijmegen, waarin zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van doorgaande wegen met fietsstroken of vrijliggende fietspaden. De start lag eerder onderaan de Grote Kop. De beklimming van de Hengstberg, waardoor de route eerst kruiste, is geschrapt. Uit deze basisvorm uit het jaar 2008 zijn de latere KBN routes ontstaan. De KBN formule was nog niet ontwikkeld, maar het besef van een minimum aan vlakke stroken wel, evenals het waar mogelijk vermijden van kruisende routedelen.

Toerist

582 hm – 49,1 km – 2601 wtr

Back to top of page

Alpere

AlpeduHexe

Als je in de polder een klimring kunt aanleggen om een heuvel te maken, kun je in de heuvels een berg realiseren. Met een effectiever gebruik van nabije hoogteverschillen kunnen jaarlijks miljoenen autokilometers, enkel om bergop te fietsen, worden voorkomen. Om zo’n verre Alp na te bootsen heb je wel een helling en een afdaling nodig die allebei voldoende steil zijn. Beter een goede buur, dan een verre tiend. Als klap op de vuurpijl is deze ronde door Beek en Berg en Dal verlicht, dus ook geschikt voor de winteravond.

Alpeduhexe

282 hm – 8,1 km – 312 alp

HohoZeven

Meerdere keren is geprobeerd de Gelderse heuvels van Berg en Dal te profileren als volwaardig alternatief voor Zuid-Limburg, maar deze koersen eindigden in een sprintersbal. De storende factor blijkt de beroemde Zevenheuvelenweg, waarvan de selectiviteit relatief laag is. Klimmen worden effectiever als hindernis, door ze niet te kort na een afdaling of niet te lang na een bocht te leggen, zoals de U-bocht voor de Cauberg in Valkenburg. Het voordeel van rijden in een peloton wordt nu een nadeel door het harmonica-effect.

Hohozeven

239 hm – 13,9 km – 108 alp

Back to top of page

Volverde

Staanplaat

Meer doen met minder steilheid is mogelijk door alle hectometers van 3-4-5-6 % staand op de pedalen af te leggen. Zo creëer je extra klimspanning en ontstaat klimkrachtstroom. Eventuele overspanning wordt voorkomen door het stijgingspercentage op deze route maximaal 6 % te laten bedragen. Het moet geen worstelen en bovenkomen worden. Wanneer deze training goed wordt uitgevoerd, is het een van de krachtigste routes bij Nijmegen. De in theorie lagere klimwaarde wordt in de praktijk gecompenseerd door een hogere snelheid.

Waarschuwing: Hoge belasting op de verbinding tussen balhoofdbuis en onderbuis.

Staanplaat

502 hm – 46,1 km – 232 vlv

Mollenhut

De beste van het westen. Een halve hoogtekilometer Nimweegs plat. Staand in de beugels over de Hatertse voetvlakte, Wijchense duinen, beide Waalbruggen en alle bruggen van het Maas-Waalkanaal. Een aanvullende bijdrage komt van twee viaducten over de A73 en een niet al te steile dijkopgang in Weurt. De hellingen zijn ultrakort en de maximale stijging bedraagt 6 %, maar het zijn er veel, bijna vijftig, waarvan De Oversteek het zwaarst is. De bedoeling is om elke molshoop te gaan staan en je snelheid vast te houden tot boven.

Waarschuwing: Hoge belasting op de verbinding tussen balhoofdbuis en onderbuis.

Mollenhut

503 hm – 72,6 km – 175 vlv

Back to top of page

Sparkus

Afferdensebijl

Geen stuwwal en toch klimmen? Dat is mogelijk via de Maasduinen en de terrassen van Wemb en Twisteden. Geholpen door de viaducten over de snelweg naar Goch reik je een eind naar de Süchtelner Höhen. Omdat dit landschap veel lastig te detecteren hoogtemeters kent, is gebruik gemaakt van bootstrapondersteuning. In deze opwerktechniek wordt de wel gevonden schone groene klimkrachtstroom staand of zittend aangevuld met opgevoerd groezelig grijs, opdat je je gebruikelijke kruissnelheid aanhoudt en enigszins Spartaans schakelt.

Afferdensebijl

534 hm – 101,9 km – 154 spr

Faalsplat

Aan de overzijde van de ware Gelderse Vallei ligt het landschap rond GochNess er even schots en scheef bij. De kronkelrivier de Niers heeft zich in de eigen afzettingen ingesneden, waardoor onderaan de sandr van de Gocher Heide een dal vol met donken, laagterrassen, is ontstaan. Omdat groezelig vlak geen grenzen kent, is ook hier de ophoging van de klimkrachtstroom een passende oplossing voor het beschrijven van de alom aanwezige, maar lastig in te perken hoogtemeters van het doortrapt plat, gebogen over je stuur.

Faalsplat

573 hm – 102,8 km – 150 spr

Back to top of page

Ullridge

Beuninghardt

Klimpolderen in de Beuninghardt, 100 Ullridge (der Jan und only), omdat West voor de jeugd van tegenwoordig het nieuwe Oost is. Haren te berge tot in de Drutense duinen. Een toontje lager zingen tijdens overleven op de dijk. Afgaand op het aantal hoogtemeters zou je niet zeggen dat deze route dertig korte klimmen telt. Toch is het zo. De meeste zijn kunstmatig, zoals de dijken en viaducten, maar ook de natuurlijke rivierduinen rond Bergharen worden aangedaan, voordat je via de Hatertse hoogte weer terugkeert naar ingedijkt Nijmegen.

Beuninghardt

274 hm – 60,8 km – 100 ull

Back to top of page

Uflach

Opgelder

Zo’n opening van de Gelderse Poort is natuurlijk hartstikke mooi, maar kan ie ook weer dicht? De heuvels van het Montferland, Veluwe en Rijk van Nijmegen waren in theorie ooit met elkaar verbonden, of was het toch de Utrechtse Heuvelrug? Dat het laaggelegen land ertussen niet vrij is van hoogteverschillen blijkt uit de gemiddelde stijging van de Polderingen. Deze kun je dus prima gebruiken in een klimroute die hoogten verbindt. Het antwoord is dus ja. A ridge too far, or to(o) close? Marketing van je achtergarden om ons heerlijk Ghelders Rijneken.

Ridge2close

2045 hm – 185,9 km

Back to top of page

Klimring

Nimmalaya

Klimringen kun je aan elkaar schakelen tot een grotere ronde, of juist doorknippen, en een van de zijden gebruiken om een doorgaande route te creëren. Waar de Oberingen vrijwel alleen gebruik maken van de stuwwallen zijn de Niederingen diverser samengesteld. Neerbosch en Malden combineren een sandr met bruggen en viaducten, terwijl die van Bedburg loopt over een sandr, geschakeld aan een ongelaagde stuwwal. De Niedering Wijchen vormt een pure klimring over duinen en Pfalzdorf over een sandr.

Nimmalaya

Σ 2090 hm – 235 km

Kalkarpaten

De Moylander en Uedemer stuwwallen zijn minder hoog en breed dan die van Nijmegen en Kleve, maar hebben beide voldoende body voor een Obering, zeker in combinatie met de ongelaagde stuwwal van Louisendorf. Van de binnenkant is de Uedemer stuwwal veel minder herkenbaar, behalve bij Kalkar en vooral Uedem, op de hoekpunten. Aan de overkant van het Uedemerbruch begint de Sonsbecker Schweiz met de beboste gescheiden stuwwallen van Sonsbeck en Xanten, goed voor twee Oberingen.

Kalkarpaten

Σ 1760 hm – 230 km

Afferdennen

Gennep had al een gouw, maar heeft voortaan ook een eigen hoogmakerij. Aan de voet van de Nijmeegse stuwwal kun je tussen Mook en Milsbeek overstappen naar een klimcomplex met zes Niederingen, bijgenaamd de Afferdennen. De vier westelijke bestaan uit rivierduinen (3.2) en de twee oostelijke uit rivierterrassen (1.1). Geologisch, gezien de gordel van Maasduinen en de terraseilanden van Wemb en Twisteden, maar lastiger aaneengesloten hoog te leggen door de typische infrastructuur tussen rivier en grens.

Afferdennen

Σ 750 hm – 140 km

Back to top of page