Specials bij Nijmegen

» Methode

Het doel van Klim bij Nijmegen is zonder meer maximaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige hoogteverschillen op de Nijmeegse stuwwal. Naast uitputtende en bovenal nauwkeurige metingen, is hiervoor ook een stelsel voor waardering van de gemeten resultaten nodig. Met behulp van dit stelsel kan de maximalisatie plaatsvinden op basis van nog niet gevonden, maar verwachte waarden. Dit is wat anders dan een keer langsrijden met een hoogtemeter, omdat je toch die kant uit moet.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels ~ 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve ~ Fietsroutes & hellingen

Formules

» Cijfers

De complete cijferlijst van de Nijmeegse stuwwal maakt duidelijk hoe hellingen onderling met elkaar vergeleken kunnen worden op basis van hoogte, lengte en stijging per 100 meter afgelegde weg, meestal het hoogteprofiel genoemd. Aangezien renners verschillen in aanleg voor bepaalde klimsoorten, zullen de getoonde verhoudingen niet gelijk worden ervaren. Zo heeft de ene renner meer moeite met steilheid, terwijl de ander lengte juist lastig vindt. En net als bij vastgoed geldt: “locatie, locatie en nog eens locatie”.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels ~ 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve ~ Fietsroutes & hellingen

Statistieken

» Omlopen

Op de tekentafel kun je niet fietsen. Zicht krijgen op de relatie tussen de potentie en de effectieve inzet van de aanwezige hoogteverschillen op de Nijmeegse stuwwal kan door het maken van parcoursanalyses. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de zwaarte van de beschikbare klimmen en hun effect op de routezwaarte. Waarna naar alternatieve oplossingen op basis van de theoretische maxima gezocht wordt. Voor wat het waard is, want de zwaarste route hoeft niet per definitie de meest selectieve te zijn.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels ~ 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve ~ Fietsroutes & hellingen

Parcoursen

» Opwaard

Zo’n opening van de Gelderse Poort is natuurlijk hartstikke mooi, maar kan ie ook weer dicht? De heuvels van het Montferland, Veluwe en Rijk van Nijmegen waren ooit met elkaar verbonden. Men is nog steeds op zoek naar de Drususgracht. Vanaf de middeleeuwen liggen langs de rivieren banddijken, die steeds verder zullen moeten worden opgehoogd tegen het wassende water. Na de Romeinse tijd zijn er nooit meer bruggen gebouwd. Met de Italiaanse Giro op komst is het de hoogste tijd te onderzoeken hoe de Gelderse heuvels weer verbonden kunnen worden.

opwaard

Verbinding

» Segments

Mee met de tijd, want ‘If it’s not on Strava, it didn’t happen’. Wat gebeurt er dan? De Prins van Belvedere is een onderzoek naar de zwaarte van trajecten aan de hand van geselecteerde Strava segments en gereden tijden. Onderzocht wordt in hoeverre de verschillen in GPS snelheid verklaard kunnen worden door de zwaarteformule, die wel gebruik maakt van stijgingspercentages op aarde. Het blijft immers een systeem voor globale positie. Hoogteverschil geeft de arbeid weer, maar niet de omstandigheden.

Tijdmeting

» Reviews

Hoe uitgebreid metingen ook mogen zijn, het blijven slechts een steekproeven of afschriften van de immer lastig te vangen realiteit. Het moeilijkste deel van een puzzel is het vinden van alle stukjes. Omdat twee meer zien dan een, worden datasets van verschillende bronnen naast elkaar gelegd, of intern vergeleken. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar een aspect van de methodologische validiteit, namelijk de controle op de selectie en samenstelling van de steekproeven. Proef de streek eens met een ander frame.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels ~ 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve ~ Fietsroutes & hellingen

Perspectief

» Bronnen

Het grootste gedeelte van de Nijmeegse stuwwal bestond eeuwenlang uit onbewoonde heide. Pas omstreeks de late middeleeuwen werden met Hau en Materborn weer de eerste nederzettingen gesticht op de heuvelrug zelf. De steden Nijmegen en Kleve, en dorpen Beek, Wyler en Donsbrüggen vormen hierop een uitzondering. Veel namen zijn afkomstig van ontginningshoeven uit de 16e eeuw. Ook grootschalig uitgegeven 19e eeuwse domeinen dragen hun steentje bij. Daarvoor blijft het bij wild speculeren.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels ~ 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve ~ Fietsroutes & hellingen

Cross-over
Advertenties