Sturen bij de buren

Mooiland

De Moylander en Uedemer stuwwallen zijn minder hoog, breed en bebost als de stuwwal van Nijmegen, maar hebben beide voldoende body voor een Obering. Naar men zegt ligt op de Gocher Heide nog de ongelaagde stuwwal van Louisendorf. De duidelijk zichtbare laagte tussen deze en de stuwwal van Moyland is gevormd door verzameld smeltwater. Van de binnenkant is de Uedemer stuwwal veel minder herkenbaar, behalve bij Kalkar en vooral Uedem, op de hoekpunten. Aan de overkant van het Uedemerbruch begint de Sonsbecker Schweiz.

Obering
Klimring Hoogte (m) Afstand (km)
Moyland 220 28
Uedem 230 29
Totaal 450 57
Gochness

Het plateau van de Gocher Heide zet zich ten oosten van Goch onverminderd voort richting Uedem, waar de stuwwal oprijst. De glooiingen en de steilwand bij de Niers leveren een vergelijkbaar rendement met de Niedering Pfalzdorf. Voor zover bekend is er, behalve de ijswig, geen onderscheid te maken tussen beide onderdelen. Ook de overgang naar de Niersbedding is op gelijke wijze bebost. Waar de Niedering Pfalzdorf gebruik kan maken van het hoger oplopende terrein van de Nijmeegse stuwwal, biedt de Niedering Goch weer meer klimmogelijkheden tegen de steilrand.

Niedering
Klimring Hoogte (m) Afstand (km)
Goch 190 35
Totaal 190 35
Advertenties

Opbergunits

Hard van stapel

Klimmen bij Nijmegen staat gelijk aan klimmen in Nederland. Want hoe reliëfrijk het landschap van Zuid-Limburg ook moge zijn, het complete arsenaal aan Nederrijnse opbergelementen is te vinden op de terassenkruising, de plek waar de Grote rivieren samenkomen, uitwaaieren en overgaan van insnijden naar afzetten. De combinatie van forse verkeersbruggen, kilometers aan dijken, uit de vlakte oprijzende stuwwallen en uitgestrekte rivierduincomplexen zorgt voor een aanzienlijk aantal hoogtemeters, terwijl nabije terrassen en horsten het klimgehalte verder aanvullen en opvoeren.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Plamuur van Beek?

Nieuwe verkeerssituatie

De beklimming van de Van Randwijckweg, nog gemarket in de Giro d’Italia 2016, blijkt na de reconstructie in 2017 gedeeltelijk verboden voor wielrenners. Halverwege de helling moeten fietsers voortaan oversteken en hun klim richting Berg en Dal vervolgen over de smalle Hogeweg, waar bovenaan wederom een oversteek wacht. Aan het traject van de afdaling is echter niets gewijzigd. Per fiets afdalen over het begin van de Nieuwe Holleweg mocht al niet en de Van Randwijckweg afdalen mag nog steeds, evenals de Hogeweg.

Impact op de klimwaarde

Het nieuwe traject over de Van Randwijckweg en Hogeweg is niet eens zo’n slechte deal. De klimwaarde ligt iets hoger, met name door een vrijgegeven strook van 13 %. Door het gedeeltelijke klimverbod is de aloude combinatie Sterrenberg en Hanenberg (1832 wtr) niet meer mogelijk, maar daarvoor in de plaats komt de nieuwe combinatie Sterrenberg en Beekerberg (1711 wtr). Deze loopt via de Van Randwijckweg, RA Oude Bosweg, RA VD Veurweg, RD Nieuwe Holleweg, LA Van Randwijckweg en RA Hogeweg. Een bescheiden impact.

Modellandschap in NL

Het zwakke punt van de reconstructie is de toepassing van de landelijke regel, die oplegt dat de autorijbaan op een grote weg binnen de bebouwde kom een minimale breedte behoeft. Prima bedacht voor een weidse polder in een Staats waterrijk, maar onbruikbaar in het heuvelland van Berg en Dal. Het originele plan betrof een aanleg van twee fietsstroken met in het midden een rijstrook, maar polderspecificaties boden te weinig ruimte voor deze uitvoering. Het resultaat is dat de fietsers omgeleid worden, omdat ze in de weg fietsen.

Oog van de haarspeld

Omdat de verknipte Van Randwijckweg beenharen ten berge deed rijzen is de opgang van de ‘Gelderse Cauberg’ door de politiek gered van stoemploze ondergang. De gemeente Berg en Dal heeft als wegbeheerder de wijzigingen teruggedraaid. De reconstructie was in 2013 gepland door de voormalige gemeente Ubbergen, in 2015 samen met Millingen en Groesbeek opgegaan in de fusiegemeente Berg en Dal. Waar eerder enkel de Zevenheuvelenweg op het huidige gemeentehuis telde, heeft men voortaan een grotere heuvelportefeuille in beheer.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.