Stuwallonia

Omdraaien en inkeren

De stuwwallen van Hilversum, Utrecht, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Xanten en Krefeld leveren een Aconcagua aan hoogtemeters. Die berg is er dus al, geschapen door het landijs en bijgeschaafd door de rivieren Maas, Niers, Rijn, IJssel en Vecht. Dat je in Nederland niet kunt klimmen lijkt dus eerder een plat excuus voor een vlakke route, dan een onoverkomelijke barrière. De combinatie van bochten en hellingen dwingt daarnaast tot extra inspanning.

Linkerreinst
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Waalsebijl 1310 116
Faalsebijl 1010 112
Boonenhard 960 117
Totaal 3280 345
Nederrijns massief

Deze routes door het Nederrijns massief liggen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en het Duitse Nordrhein-Westfalen. Verder zijn stuwwallen te vinden in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, evenals in het noordelijkste puntje van Limburg. De Flevopolder niet meegeteld, moeten alleen Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland het in Nederland zonder stellen. Toch kun je daar via de natuurlijke Opbergunits 1.1 Terrras (Brantse wal), 1.2 Horst (Peel), 3.1 Zandrug (strandwallen) en 3.2 Duin (duinen) de nodige hoogtemeters maken.

Rechterreinst
Route Hoogte (m) Afstand (km)
Gooisebijl 770 107
Zeistsebijl 930 114
Ederieprijs 1300 111
Geldseprijs 740 105
Totaal 3740 437
Klimmaaterkenning

Wil je desondanks hogerop dan kun je het Rijnlands Leisteenplateau met als hoogste punt de Großer Feldberg (+880m) bezoeken. De noordwestpunt van het linkerdeel is de Kollenberg (+90m) in Sittard, op een uitloper van de Ardennen. Aan de rechterzijde van de Rijn vormt de Kaiserberg (+75m) in Duisburg de meest noordwestelijkste uitloper van het Sauerland. Tussen het linker- en het rechterdeel van het Rijnlands Leisteenplateau ligt de Beneden Rijnslenk. De afstand naar beide uitlopers vanaf het nulpunt op de Dam is met 170 km gelijk.

Back to top of page

Volverde

Inversie

Volverde is een generieke intervaltraining die gebruik maakt van hoogteverschillen die in heel Nederland voorkomen. Denk hierbij aan bruggen, viaducten, tunnels, zandruggen, duinen en waterkeringen. In de Zuidplaspolder kun je onder NAP gewoon een Volverde-training doen. Klimmen naar de zeespiegel is in dat deel van Holland het hoogst haalbare, maar omdat de bodem tot zeven meter lager ligt, zijn ook daar stroken van 3-4-5 % te vinden.

Trammelant

De effectiviteit van de training is in 2017 uitvoerig getest op de hoogte bij Nijmegen, Opberg categorie 2.1 Stuwwal, met straatlicht en geschikt geacht om uitgerold te worden over andere hoogtes in Nederland, bijvoorbeeld een strandwal, Opberg categorie 3.1 Zandrug, waarbij het hoogteverschil ontstaan is doordat veen rondom is afgegraven, drooggelegd en ingeklonken. Een transitie van hoog en droog naar intrinsiek nat en omgekeerd plat.

Trendbreuk

Trainen op klimkracht vindt traditioneel plaats in de heuvels op de steilste stroken, maar ook daar duurt steilheid het kortst. Je kunt het effect van klimkracht langer in je voordeel gebruiken door minder steile klimmen te selecteren en die op het buitenblad af te werken. De natuurlijke ondergrens aan de cadans werkt sturend, omdat de efficiëntie daaronder grondig afneemt en vice versa. Steile of hoge heuvels zijn handig, maar niet noodzakelijk.

Staanplaat

Staand op de grote plaat met de handen in de beugels is minder efficiënt dan zittend op het kleine blad met de handen op het stuur, maar wel effectiever. Door frequente blootstelling aan verzuring, zal deze minder snel optreden en sneller wegtrekken. De training werkt het best met veel hellingen met weinig hoogtemeters, zodat het aantal intervallen groter wordt, terwijl je niet in de weerstand geraakt. Het moet geen worstelen en bovenkomen worden.

Opberghoek

13 hm – 1,9 km – 9 VLV
Opberghoek

Een voorbeeld van een Volverde-training in Bergschenhoek, Zuid-Holland. De omloop is 1,9 kilometer lang en kent drie oplopende stroken: tweemaal 4 % en eenmaal 5 %. Dit is goed voor 9 VLV per ronde. Doe je de route acht keer, dan verzamel je 72 VLV in 15 kilometer. Doe je dit zes dagen per week, dan bedraagt de opgetelde krachtspanning in dit schema 450 VLV, gelijk aan 150 stroken van 5 %, staand op de pedalen, met slechts vier uur training.

Denivellering

Het samenpersen van zo veel mogelijk significante hoogtemeters in een optimale rondgang, heeft midden in de vlakte een kleine klimring gecreëerd, die met een stijging van 0,68 % valt in de categorie Niedering. Opwerktechnieken zijn hier geen luxe, maar een voorwaarde, anders is er überhaupt niks. Hierdoor vallen inschakelen (OWT1) en voltanken (OWT2) samen, gevolgd door kortsluiten (OWT4). Aftappen (OWT3) van laaggeladen hoogtemeters is niet nodig.

Back to top of page

Negen millimeters

Terreintred

Tektonisch wielrennen kan niet alleen in Zuid-Limburg, maar tot op zekere hoogte ook in Noord-Brabant. De Peelhorst wordt in het westen begrensd door de Centrale Slenk en in het oosten door de Venloslenk. Bij beide overgangen treedt een terreintrede in het landschap op. Evenwijdig aan de Gravebreuk is door de Maas een terrasrand van pakweg tien meter hoog uitgeschuurd in de Horst van Mill. Kwestie van een ongelijke tred.

Opperbest

Door dit hoogteverschil goed kort te sluiten ontstaat een kleine klimring van 1,3 kilometer, de lengte van een criteriumparcours. Als men deze ronde 57 maal aflegt in een wedstrijd van 75 kilometer, wordt een hoogteverschil van 500 meter overwonnen. De gemiddelde stijging van 0,68 % komt overeen met die van een forse Niedering. In theorie is het dus opperbest mogelijk om klimcriteriums te organiseren in het Brabantse landschap.

Hoogstraat

De start / finish van dit terrascriterium ligt voor de Sint-Willibrordeskerk op de Burgemeester Verstraatenlaan. Na de start gaat het rechtsaf over de Kerkstraat, rechtsaf naar de Hoogstraat en rechtdoor over de Beerseweg naar beneden. In de vlakte sla je viermaal rechts af naar de Groenedijk, Looijerijweg, Brandsestraat en Pastoor Maasstraat, waar ter hoogte van de bocht naar links de onvermijdelijke opgang naar de streep aanvangt.

9 millimeters

9 hm – 1,3 km

Back to top of page

Opbergkansen

Nimmalaya

De hoogteverschillen in de Himalaya zijn natuurlijk fenomenaal, maar ligt er ook asfalt op de juiste plek? En mag je daar vervolgens ook met de fiets overheen? Opbergen draait om het economisch en met beleid inzetten van (over)winbare hoogtemeters in een land dat gebukt gaat onder het juk van de dominante waterstaat. Een strategisch beheer van de natuurlijke en kunstmatige voorraad oneffenheden ontbreekt over de hele linie.

Opbergketen

Het Nederrijnse Opbergbeleid onderscheidt drie maal drie categorieën aan klimkansen en bedreigingen die beheerst kunnen worden. Verbeteringen in de eerste categorie zijn verreweg het eenvoudigst te realiseren. Dit zijn tweerichtingsverkeer voor fietsers op hellende wegen, gedeeltelijke openstelling van hellende voetgangersgebieden voor fietsers en doorgangen op hellende semi-publieke terreinen betrekken bij de openbare weg.

Opbergbeleid
1 Politiek 2 Mobiliteit 3 Economie
1.1 Rijrichting 2.1 Reconstructie 3.1 Bebouwing
1.2 Openstelling 2.2 Uitbreiding 3.2 Verbinding
1.3 Openbaarheid 2.3 Verharding 3.3 Onderhoud
Hellingbaan

Ook de tweede categorie biedt kansen als er een einde komt aan het schijnbaar fundamentele recht om zonder conditie op een versnellingsloze fiets elke plek in Nederland te bereiken. Het ongebreideld egaliseren en aanleggen van ruimtevretende flauwe hellingbanen is onbetaalbaar. Opgangen bij reconstructies kunnen steiler, nieuwe fietspaden hoeven niet perse op de meest egale tracés en recreatieve verharding mag natuurlijker.

Heuvelschap

Hoge gronden structureel als natuurgebied aanwijzen en mensen tot zeven meter onder de zeespiegel te laten kopen is een economische keuze. Het opwerpen van superterpen heeft het niet gehaald, evacueren is goedkoper. Vaste oeververbindingen zijn hierbij van groot belang. De Randstad tijdig evacueren lijkt me bovendien kansrijker per fiets. Hoge gronden kunnen heuvelschapsbelasting invoeren voor wegonderhoud.

Back to top of page