West

E-grijs

De Lier

Hoewel het hoogteverschil niet meer dan 15 meter bedraagt, lag tegen de zuidhelling van het Lierdal in de jaren tachtig de skibaan van Molenhoek. De reusachtige kuil is ontstaan door een industriële afgraving van de grindrijke spoelwaaier ten behoeve van de vele betonfabrieken die de Maaskant rijk is. Het gebied deed altijd wat rommelig aan, maar is nu compleet heringericht als heideterrein.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels - 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve - Fietsroutes & hellingen

Molenhoek – Kuilseweg
2 – 6 %
8 hm – 200 m – 69 wtr – 2 ufl
Hoenderberg

De klim naar de Hoenderberg begint in Malden en loopt langs het zweefvliegveld vals plat over het Maldens Vlak omhoog. Doordat de rivierduinen van de Hatertse Vennen de Maas westelijk dwingen, is de sandr tamelijk intact gebleven. De oude spoorlijn naar Kleve draaide om de kop af richting Groesbeek, terwijl de Maaslijn rechtdoor gaat naar Molenhoek.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels - 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve - Fietsroutes & hellingen

Malden – Groesbeekseweg, Biesseltsebaan
.. 3 – 2 – 2 – ………. 9 – 2 – 4 – 1 – 2 – 3 %
28 hm – 2100 m – 83 wtr – 2 ufl
Lage Langenberg

De Sionsweg is aangelegd als opgang naar het eerdere Bijbels Openluchtmuseum. Bezoekers konden uitstappen bij de halte Heilig Landstichting, die vlak bij de huidige overweg lag. Ga je echter rechtsaf over de Biesseltsebaan richting Malden, dan tik je de Lage Langenberg aan. Aan de stijgingen per honderd meter kun je aflezen dat het een klim over de spoelwaaier betreft.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels - 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve - Fietsroutes & hellingen

Nijmegen-Zuid – Scheidingsweg, Sionsweg, Biesseltsebaan
. 2 – 2 – 2 – 2 – -2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 3 %
23 hm – 1300 m – 83 wtr – 2 ufl
Mulderskop

Naast een skischans kun je natuurlijk ook een woonwijk aanleggen in een grindkuil. Via De Toverdans, Singel en Beukenlaan in Molenhoek kun je de hoogte van de Mulderskop benaderen tot aan de paardenkuil bij de Lierdwarsweg en de ingegraven spoorbaan van Nijmegen naar Venlo, die hier al wel dubbelsporig, maar nog niet geëlektrificeerd is. Ook het vervangen van de 19e eeuwse brug erover stelt men steeds uit.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels - 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve - Fietsroutes & hellingen

Molenhoek – De Toverdans, Singel, Beukenlaan
2 – 4 – 2 – 2 – 2 %
12 hm – 500 m – 63 wtr – 2 ufl
Lierseweg

Aan de noordzijde van het Lierdal in Molenhoek vind je de noordelijkste helling van de provincie Limburg, niet in het Heuvelland, de Maasduinen, of de stuwwal, maar vanuit een grindgroeve. De spoelzandwaaier van het Maldens Vlak raakt de rivierduinen van de Hatertse en Overasseltse Vennen, die ervoor gezorgd hebben dat de rivier de Maas de glaciale puinkegel verder met rust heeft gelaten.

Lierseweg

Molenhoek – Kuilseweg
5 %
5 hm – 100 m – 50 wtr – 1 ufl

Back to top of page

Duin

Broekberg

Vanaf de Parksesteeg stijgt, tussen het Worsemsebroekven en het Ketelven, het fietspad van de Worsumse Broekweg naar de Broekberg, de noordelijkste van de drie beklimbare duinen van buurtschap De Hei, behorend tot Overasselt. Bovenaan kun je links via De Hei, of rechts via de Paasberg, weer afdalen naar het basisniveau van de leemlagen, waarop het water van de Hatertse Vennen blijft staan.

Broekberg

Overasselt – Worsumse Broekweg
4 %
4 hm – 100 m – 32 wtr – 1 ufl
De Hei

Na een onverharde driesprong kun je vanaf de Parksesteeg tussen het Ketelven en het Heinven over de Hofsteeg de beklimming naar De Hei maken. Met de voet van de Lage Hoenderberg in Malden op slechts vier kilometer afstand, vind je hier de kortste route tussen de Wijchense duinen en de sandr van de Nijmeegse stuwwal, via de Hogebrug en het viaduct van de Blankenbergseweg over de A73.

De Hei

Overasselt – Hofsteeg
2 – 4 %
6 hm – 200 m – 38 wtr – 1 ufl
Donderberg

De zuidelijkste asfaltduin van betekenis in de Wijchense duinen is de Donderberg over de Worsumse Broekweg, nabij het Donderbergven. Verder zuidelijk ligt nog wel de Clef op de Heegseveldweg, maar deze mist de hoogte om in aanmerking te komen voor een notering. Op de Utrechtse Heuvelrug liggen naast Donder- ook Woensbergen, waarvan men zegt dat dit heidense cultusplaatsen betreft.

Donderberg

Overasselt – Worsumse Broekweg
4 %
4 hm – 100 m – 32 wtr – 1 ufl
Munnikenveld

De Wijchense duinen liggen vermoedelijk op het restant van het ongestuwd hoogterras, dat verder tussen de hoge gronden van de Gelderse Achterhoek en de Brabantse Peel is weggespoeld door de rivieren Maas en Rijn. Bij het Munnikenveld is deze bodem door boringen met zekerheid vastgesteld. Bovenop dit oude grindige terras ligt dekzand en de toplaag wordt gevormd door stuifduinen tot +25 m NAP.

Munnikenveld

Alverna – Munnekeveld
5 %
5 hm – 100 m – 50 wtr – 2 ufl
Paasberg

Met een prachtig uitzicht naar rechts over de centraal gelegen Botersnijder, het grootste en bekendste ven van de Hatertse Vennen, kun je over het smalle en drukke asfaltpad de noordflank van de Paasberg beklimmen. Het gebied is een favoriete wandelbestemming voor een weekendmiddag, maar op doordeweekse avonden, of vroeg in de ochtend valt de drukte alleszins mee. Wel fietsen, niet racen.

Paasberg

Overasselt – Hofsteeg
4 %
4 hm – 100 m – 32 wtr – 1 ufl
Rakenberg

Vanaf de zuidoever van het langgerekte Wijchens Ven, dat geen ven is, maar een oude rivierarm, kun je al stijgend langs de bosrand links uitkijken op de laagte van het pas na de middeleeuwen verkavelde Hatertse Broek. Gezien de ligging van de hoogte en het Wijchens Ven lijkt de Rakenberg niet te behoren tot het ongestuwd hoogterras, maar later te zijn opgeblazen op de verveende hoofdgeul.

Rakenberg

Alverna – Staddijk
5 %
5 hm – 100 m – 50 wtr – 2 ufl
St Walrick

Vanaf de ruïne van middeleeuwse Sint Walrickkapel kun je via de Oude Nijmeegseweg langs het Eendenven de meeste hoogtemeters van de Wijchense duinen maken. In de buurt van de top zijn de resten van drie historische grafheuvels gevonden. De kapel van Sint Walrick met de bekende koortsboom is nog steeds een bedevaartsoord. De boom dreigt het overigens wel door het gewicht van de stukken stof te begeven.

St Walrick

Overasselt – Oude Nijmeegseweg
3 -4 %
7 hm – 200 m – 50 wtr – 1 ufl
Wighenerhorst

Na de oversteek van de doorgaande Heumenseweg wordt het fietspad over de duinflank geleid, zodat een korte middelmatig steile beklimming van vier à vijf procent ontstaat, die kenmerkend is voor de stuifduinen in dit gebied. Hoewel dijken tot tweemaal zo steil kunnen zijn, is het dekzand nergens vlak, zodat in de duinen meer klimmeters zijn te vergaren, terwijl dijken met opzet egaal en van gelijke hoogte zijn.

Wighenerhorst

Alverna – Heumenseweg
5 %
5 hm – 100 m – 50 wtr – 2 ufl
Zandberg

De Zandbergseweg loopt over de duidelijk waarneembare overgang van het ongestuwd hoogterras van de Bullenkamp en de laagte van het Overasseltse Broek. Sla je de Geitweg in, dan beklim je direct het plateau dat wordt bevolkt door kopjesduinen. Dit plateau is door een komvormige laagte gescheiden van de rest van de Wijchense Duinen, waarvan de hoogste meer naar het oosten te vinden zijn.

Zandberg

Alverna – Geitweg
4 %
4 hm – 100 m – 32 wtr – 1 ufl

Back to top of page

Brug

Blankenbergseweg

Zoals de naam al aangeeft leidt de Blankenbergseweg naar een hoogte in het landschap. Achter de Hoge Brug over het Maas-Waalkanaal knikt de weg weer op, om ook de A73 over te steken, die hier pal langs het kanaal ligt in een oude stroomgeul. De Blankenberg zelf is een smal langgerekt rivierduin, waarover geen asfalt voert, dus is de meest nabije duinklim van de Hatertse en Overasseltse Vennen De Hei.

Blankenbergseweg

Heumen – Blankenbergseweg
4 %
4 hm – 100 m – 32 wtr – 1 ufl
Hatertsebrug

De Annamolen aan de kop van de Hatertseweg is gebouwd op het hoogste punt van een langzaam oplopende vlakte. De Hatertseweg zelf is gelegd in de middelste van de drie grote flauwe droogdalen die Nijmegen-West en Nijmegen-Zuid doorkruisen. Na het beklimmen en afdalen van de brug vanuit het voormalige dorp Hatert, kom je, met een bocht en een viaduct over de A73, in de gelijknamige vennen terecht.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels - 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve - Fietsroutes & hellingen

Nijmegen-Dukenburg – Van Boetbergweg
3 – 3 – 4 – 2 %
12 hm – 400 m – 75 wtr – 2 ufl
Hoge Brug

Onderaan de Hoenderberg in Malden kun je via de Hoge Brug over het Maas-Waalkanaal oversteken naar de Overasseltse Vennen. De westelijke oprit lijkt half tegen een oud rivierduin geplaatst, deels afgegraven bij de aanleg of verbreding van de verbinding tussen de rivieren Maas en Waal. De zandduinen grenzen hier praktisch aan de spoelvlakte, zodat de Maas definitief moet afbuigen naar het westen.

Klim bij Nijmegen | Wielrennen in de heuvels - 100 hoogtes om Nijmegen & Kleve - Fietsroutes & hellingen

Malden – Blankenbergseweg
5 – 4 %
9 hm – 200 m – 83 wtr – 2 ufl
Jan J Ludenlaan

De aanleg van de nieuwe woonwijk in het dorp Heumen heeft gezorgd voor een nieuwe opgang via de Oude Boterdijk. De Jan J Ludenlaan is een van de meest gefietste bruggen van het Rijk van Nijmegen. Of dit na de aanleg van de fietsbrug op de snelfietsroute van Cuijk naar Nijmegen nog steeds zo is, valt te bezien. De opgangen zijn in ieder geval een stuk minder steil dan de andere oversteken over het Maas-Waalkanaal.

Jan-J-Ludenlaan

Heumen – Oude Boterdijk, Jan J Ludenlaan
3 – 3 – 2 %
8 hm – 300 m – 44 wtr – 1 ufl
Maasbrug A73

De connectie van de Nijmeegse stuwwal en Noord-Brabant loopt via de Maasbrug van de A73, die in Gelderland uitkomt. Daarna schakel je over de Jan J Ludenlaan naar Limburg. In de toekomst kun je tussen Cuijk en Mook direct oversteken over een fietspad dat aan de spoorbrug van de Maaslijn gehangen wordt, vergelijkbaar met de Snelbinder over de Waal bij Nijmegen. Dit zorgt voor een betere verbinding.

Maasbrug A73

Heumen – Fietspad A73
1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1 %
12 hm – 700 m – 43 wtr – 1 ufl
Staddijk

Vanuit de Wijchense duinen kun je wel meteen de A73 over, maar aan de Dukenburgse zijde maakt de weg eerst een lange bocht langs de wijk Weezenhof, om uit te komen bij de Hatertsebrug. Het aangelegde fietspad maakt het betreden van dit smalle viaduct een stuk aangenamer dan voorheen. Dat verschillende wegen nog steeds de naam Staddijk dragen, illustreert de breuk die de snelweg heeft veroorzaakt,

Staddijk

Overasselt – Staddijk
4 %
4 hm – 100 m – 32 wtr – 1 ufl

Back to top of page